Categories

ABOUT THIS BOOK

PUBLISHER:

FORMAT: Paperback
ISBN: 9780861524006
RRP: £14.99
PAGES: 408
PUBLICATION DATE: December 15, 2017

CATEGORIES

A’ Toirt Mo Chasan Leam

By (author) Maureen MacLeod

Ghabh Maureen NicLeòid bliadhna dheth gus cuairt a chur air an t-saoghal agus tha an cunntas  dealbhach, beothail, èibhinn aice gar toirt a choinneachadh ri iomadh caractar àraid agus sealladh iongantach air an t-slighe.  Eadar strì ri boireannaich eagalach Trèana an Trans Mongolian, fuireach ann an yurt ann am Mongolia, danns an Tango ann an Argentina no trod ri dràibhearan tagsaidh anns a h-uile h-àite, chì sinn iomadh ceàrnaidh – cuid àlainn mar Eas Niagara, agus cuid aognaidh mar raointean bàsmhor Chambodia – tro shùil gheur an ùghdair, agus cha leig sinne a leas fiù èirigh bhon an t-sòfa!

Share this